Stichting CultuurhuisMijdrecht opgericht

Donderdag 13 oktober 2022 is ten kantore van FFT notarissen in het bijzijn van notaris Arjen Fanoy de Stichting Cultuurhuis Mijdrecht opgericht. De stichting heeft als doel het bevorderen van culturele activiteiten in de gemeente door het organiseren van culturele evenementen en/of activiteiten en het stimuleren van initiatieven hiertoe.

De stichting richt zich specifiek op Mijdrecht, het grootste dorp in de gemeente dat echter géén eigen locatie/dorpshuis meer heeft voor culturele activiteiten sinds het afbranden van partycentrum de Meijert. Voorzitter John Driedonks: “Mijdrecht heeft 16.000 inwoners, totaal 7.000 woningen en er komen nog eens 1600 woningen bij. Dan verdien je toch een locatie in je eigen dorp waar inwoners naar toe kunnen gaan voor voorstellingen, film en debat”.

Bestuursleden van de stichting zijn:

John Driedonks voorzitter
Margreth de Wit secretaris
Erika Spil penningmeester